Gói hỗ trợ đăng tin tại Website

ĐẨY BÀI LÊN TOP
10 lần: 100,000 vnđ - Cập nhật lên đầu trang tìm kiếm
- Nhận thêm 5.000 lượt hiển thị trong 24h
HỖ TRỢ ĐĂNG TIN TRÊN CÁC CỘNG ĐỒNG MXH TÌM VIỆC
1 tháng: 350,000 vnđ - Hỗ trợ đăng tin lên tất cả Fanpage mỗi ngày
- Chia sẻ lên tất cả Group cộng đồng tìm việc mỗi ngày
- Nhận ứng viên và gửi thông tin qua cho Nhà tuyển dụng.
  Đăng bài tại hơn 10 Group tìm việc trực thuộc, có lượng tương tác cao.
  Share bài lên tất cả Fanpage với hơn 150.000 thành viên tìm việc.
  Hỗ trợ duyệt bài trên Website việc làm sinh viên Lamthem24h.vn
GHIM TIN TUYỂN DỤNG
1 tháng: 400,000 vnđ - Nằm cố định top 4 đầu khung việc làm mới nhất
- Gửi mail thông báo cho tất cả ứng viên phù hợp
- Tin đăng không bị trôi, tiếp cận ứng viên nhiều hơn
- Ưu tiên hiển thị trong top việc làm gợi ý
- Nhận thêm 15.000 lượt truy cập trong 24h
TUYỂN DỤNG GẤP
1 tháng: 500,000 vnđ - Đẩy tin lên Top
- Cập nhật trên khung tuyển dụng gấp
- Gửi mail thông báo cho tất cả ứng viên phù hợp
- Ưu tiên trong Top việc làm gợi ý
- Nhận thêm 25.000 lượt truy cập trong 24h
Đặc biệt:
- Tặng 100 điểm xem ứng viên
- Ghim tin cố định 2 tuần
- Bao gồm gói HỖ TRỢ ĐĂNG TIN LÊN CỘNG ĐỒNG MXH TÌM VIỆC

   Gói mua điểm

HỖ TRỢ XEM THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Nạp 100 điểm Xem 100 hồ sơ 100,000 vnđ
Nạp 200 điểm Xem 200 hồ sơ 180,000 vnđ
Nạp 500 điểm Xem 500 hồ sơ 450,000 vnđ
Nạp 1000 điểm Xem 1000 hồ sơ 850,000 vnđ
Nạp 2000 điểm Xem 2000 hồ sơ 1,500,000 vnđ
1
Nhắn tin ngay